කලාප 04කට බෙදා රට පුරා විදුලිය කපා හැරේ.. කාලසටහන මෙන්න..

අද සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි දිවයින පුරා දිනකට පැයක කාලයක් විදුලිය විසන්ධි කරයි.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සඳහන් කරන්නේ දිවයිනම කලාප හතරකට වෙන් කර අවස්ථා දෙකකදී එම විදුලිය විසන්ධි කිරීම සිදු කරන බවයි.

ඒ අනුව කලාප දෙකකට පස්වරු 06.00-07.00 කාලයේදීත්, අනෙක් කලාප දෙකට පස්වරු 07.00-08.00 දක්වාත් විදුලිය විසන්ධි කරයි.

විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා සඳහන් කරන්නේ පද්ධතියේ ජනන සැපයුම යථා තත්ත්වයට පත්වන තෙක් දින හතරක පමණ කාලයක් මෙම විදුලි විසන්දි කිරීම සිදුවන බවයි.

ඊයේ දිනයේ සිදුවූ විදුලිය බිද වැටීමෙන් පසු නොරොච්චෝලේ බලාගාරය අක‍්‍රිය වීම නිසා එය යලි සක‍්‍රිය වන තෙක් මෙම විදුලිය සිදලීම ක‍්‍රියාත්මකය.